Det började med en systemkamera…

1995 köpte jag min första systemkamera. Började experimentera med dubbelexponeringar och kommenderade mina vänner att kasta sig i högar av höstlöv i jakten på den perfekta bilden. Men så tog skrivandet över. Pennan blev mitt huvudsakliga uttrycksmedel under många år, även om kameran ofta hängde med på axeln. Jag utbildade mig till journalist på Poppius Journalistskola och skrev främst för dagspress under slutet av 90-talet och en bit in på 2000-talet. Så småningom tog intresset för trädgård och inredning allt större fokus och stajling blev en naturlig del av arbetet.

Tillsammans med fotografen Pernilla Hed har jag gjort otaliga inrednings- och trädgårdsreportage. Under en period letade vi upp samlare som samlade allt från hårnålar till pottor och antika ikoner. Vilka spännande människor. Vilka berättelser!
Det är berättandet som driver mig. En historia, en känsla, en smak att förmedla vidare. Men jag tror inte att man måste begränsa sig till ett enda uttrycksmedel, eller ett enda specialämne. Omväxling förnöjer och därför gillar jag fortfarande att både skriva, stajla och fotografera. På senare tid har fotograferandet tagit en allt större plats i mitt yrkesliv och allt oftare är det mat i fokus.